Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Gio Linh- Quảng Trị
 • Lê Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0941397925
 • Trần Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ MGN
  • Điện thoại:
   0983696227
 • Nguyễn Thị Thanh Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán- Tổ trưởng tổ VP
  • Điện thoại:
   0914057797
  • Email:
   thanhthuong07@gmail.com
 • Trần Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ NT- bé
  • Điện thoại:
   0948273134